BENOR goedgekeurd

BENOR stortklaar beton is een beton met gewaarborgde prestaties (sterkteklasse, blootstellingsklasse, consistentieklassen en nominale maximale korrelmaat van de granulaten) die in overeenstemming zijn met de norm NBN EN 206-1 en NBN B15-001 (2004). 

De waarborg van conformiteit is mogelijk omdat BENOR-beton geproduceerd wordt in installaties die regelmatig aan een strenge controle onderworpen zijn en dus in perfecte staat zijn. U hebt als klant de zekerheid dat het aan u geleverde beton onderworpen is aan een interne productiecontrole die op zijn beurt door een extern en onafhankelijk organisme wordt gecontroleerd. 

Het voorschrijven van beton doet men aan de hand van bijgevoegde folder. Hiervoor moet men keuze maken voor de 4 basiseisen en eventueel aanvullende eisen. Aan de hand van deze keuze leveren wij u de gepaste beton. Dit kan eventueel via een daarvoor opgemaakte bestelbon, die kan verkregen worden op aanvraag. 

Wij kunnen u van dienst zijn met BENOR-gekeurd beton binnen categorie A en B. Klik hier om ons BENOR-certificaat te raadplegen. 

Voor meer informatie kan u ons steeds contacteren. Wij komen ook graag ter plaatse om u te adviseren.