Vloerisolatie


Akoestische isolatie Contactgeluid ontstaat door direct contact met de vaste delen van een gebouw. Contactgeluid plant zich beduidend sneller voort dan luchtgeluid. Het zwakt veel minder snel af dan luchtgeluid, vooral in de materialen die gewoonlijk in de bouw gebruikt worden zoals beton, baksteen, staal, hout en glas. Hierdoor hoort men in grote gebouwen contactgeluiden die afkomstig zijn vanuit veraf gelegen ruimtes, terwijl de luchtgeluiden uit dezelfde ruimtes niet hoorbaar zijn. 


Oplossing en algemene beschrijving
Het principe van de zwevende vloer is het akoestisch ontkoppelen van de afwerkvloer en de constructievloer. Een zwevende vloer bestaat uit een harde laag die rust op een akoestisch verende onderlaag. In principe moet de zwevende vloer, onder invloed van de lasten die erop staan, zich in alle richtingen kunnen verplaatsen, zowel horizontaal als vertikaal. Er mag dus geen harde verbinding zijn in de aansluiting van de zwevende vloer met de constructievloer en de wanden. 

De zorg voor kwaliteit
De uitvoering van een zwevende vloer dient met zorg te gebeuren om een maximaal resultaat te bekomen. Het ideale produkt moet zuinig, veerkrachtig en soepel zijn, licht en gemakkelijk te plaatsen. Het moet bij voorkeur dun zijn om eveneens vertikaal toegepast te kunnen worden. Contactgeluidsisolatie biedt een langdurige waarborg op zijn mechanische en akoestische eigenschappen. De toepassing dient strikt te worden uitgevoerd, volgens de voorschriften van de fabrikant.

Thermische vloerisolatie: het gieten van schubo Voor thermische isolatie adviseren wij Schubo. Dit is een licht gewicht met een goede thermische en akoestische isolatie. 

Schubo wordt aangewend voor het wegwerken van oneffenheden en niveauverschillen. Schubo is eveneens geschikt voor het uitvullen van ruimtes tussen kabels, buizen en andere leidingen. Het heeft een egalisatiehoogte van 3 tot 30 cm.