Voorbereiding

Vooraleer u start met de eigenlijke bouwwerken moet de bouwplaats bouwklaar gemaakt worden. Dit kan gaan van het verwijderen van bomen en struiken (kijk na op www.ruimtelijkeordening.be of u een vergunning nodig hebt), het aanbrengen voorlopige verhardingen om de toegankelijkheid van de werf te verbeteren en van omheiningen tot het gedeeltelijk of volledig slopen van constructies.

Eenmaal deze werken hebben plaats gevonden, kan men beginnen met de nodige grondwerken. Denk hierbij na of u regenputten, mazouttanks, huiskelder, enz wilt plaatsen.