Zichtbeton

Zichtbetonblokken

De zichtbetonblokken worden gemaakt van zand, grind of andere granulaten, hoogovencement en water dat tijdens het verhardingsproces wordt gebonden. Het natte, onverharde mengsel heeft een lage water-cementfactor waardoor de drogingskrimp beperkt is. 

De juiste steenkeuze of blokkeuze wordt bepaald aan de hand van de functie van de buitengevel of de binnenmuur. Door een zorgvuldige selectie kunnen zichtbetonblokken worden gekozen die aan vooraf te stellen esthetische, mechanische en bouwfysische eisen voldoen. Er wordt een onderscheid gemaakt in zichtbetonblokken voor enkelzijdig schoonmetselwerk en zichtbetonblokken voor dubbelzijdig schoonmetselwerk. Enkelzijdig schoonmetselwerk wordt over het algemeen toegepast als buitenspouwblad van spouwmuren, maar kan ook voor binnenmuren worden gebruikt. Dubbelzijdig schoonmetselwerk wordt als regel alleen voor binnenmuren toegepast. 

Enkelzijdig schone gevelstenen:

  • Gevelstenen met deklaag.
  • Gevelstenen geocolor.
  • Gevelstenen met structuur
  • Gevelstenen glad
  • Gevelstenen gebroken